شش متری دستباف تبریز نقشه جدید سالاری چله و گل ابریشم شصت رجشش متری دستباف تبریز نقشه جدید سالاری چله و گل ابریشم شصت رجشش متری دستباف تبریز نقشه جدید سالاری چله و گل ابریشم شصت رجشش متری دستباف تبریز نقشه جدید سالاری چله و گل ابریشم شصت رجشش متری دستباف تبریز نقشه جدید سالاری چله و گل ابریشم شصت رج

شش متری دستباف تبریز نقشه جدید سالاری چله و گل ابریشم شصت رج

فروخته شده

کد فرش : 11001
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 302 سانتی متر
رج : 60
طرح : سالاری
ابریشم : 65 %
رنگ زمینه : آبی نفتی
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز نقشه سالاری تک متن چله و گل ابریشم شصت رج