شش متری دستباف تبریز طرح خطیبی جدید کف متن و حاشیه ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح خطیبی جدید کف متن و حاشیه ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح خطیبی جدید کف متن و حاشیه ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح خطیبی جدید کف متن و حاشیه ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح خطیبی جدید کف متن و حاشیه ابریشم

شش متری دستباف تبریز طرح خطیبی جدید کف متن و حاشیه ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 11003
محل بافت : تبریز
عرض : 201 سانتی متر
طول : 310 سانتی متر
رج : 53
طرح : خطیبی جدید دومتن ابریشم
ابریشم : 85 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی طلایی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز نقشه جدید خطیبی دو کف و چله ابریشم اعلا باف