تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی کیان طرح شکارگاهتابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی کیان طرح شکارگاه

تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی کیان طرح شکارگاه

فروخته شده

کد فرش : 41129
محل بافت : قم
عرض : 34 سانتی متر
طول : 52 سانتی متر
رج : 70
طرح : شکارگاه تولیدی کیان
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

تابلویی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی کیان نقشه شکارگاه