تابلویی دستباف تمام ابریشم قم طرح گلدانی تولیدی روزگردتابلویی دستباف تمام ابریشم قم طرح گلدانی تولیدی روزگرد

تابلویی دستباف تمام ابریشم قم طرح گلدانی تولیدی روزگرد

آماده فروش

کد فرش : 41135
محل بافت : قم
عرض بدون قاب 33 سانتی متر
طول بدون قاب 35 سانتی متر
عرض با قاب : 46 سانتی متر
طول با قاب : 50 سانتی متر
رج : 80
طرح : گلدانی روزگرد
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : طوسی
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼

تابلویی دستبافت تمام ابریشم قم نقشه گلدانی مارک روزگرد هشتاد رج