دایره دستباف تبریز قطر یک متر طرح گنبد گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر طرح گنبد گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر طرح گنبد گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر طرح گنبد گل ابریشم

دایره دستباف تبریز قطر یک متر طرح گنبد گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50208
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد شیخ لطف الله
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

دایره دستبافت تبریز نقشه گنبد گل ابریشم پنجاه رج