ستاره هشت پر دستباف تبریز قطر یک متر گل ابریشمستاره هشت پر دستباف تبریز قطر یک متر گل ابریشمستاره هشت پر دستباف تبریز قطر یک متر گل ابریشمستاره هشت پر دستباف تبریز قطر یک متر گل ابریشم

ستاره هشت پر دستباف تبریز قطر یک متر گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 50204
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 50
طرح : ستاره هشت پر
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

فرش دستبافت تبریز ستاره هشت پر گل ابریشم پنجاه رج