ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه نوینفر جدید چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه نوینفر جدید چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه نوینفر جدید چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز نقشه نوینفر جدید چله و گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه نوینفر جدید چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 31190
محل بافت : تبریز
عرض : 102 سانتی متر
طول : 153 سانتی متر
رج : 52
طرح : نوینفر جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

ذرع و نیم دستبافت تبریز طرح جدید چله و گل ابریشم