تابلو فرش دستباف تبریز طرح دوبلبل گل ابریشمتابلو فرش دستباف تبریز طرح دوبلبل گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح دوبلبل گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61466
محل بافت : تبریز
عرض : 35 سانتی متر
طول : 58 سانتی متر
عرض با قاب : 57 سانتی متر
طول با قاب : 79 سانتی متر
رج : 50
طرح : دو بلبل
ابریشم : 20 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستباف تبریز نقشه دو بلبل گل ابریشم