ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه گنبد امامزاده جدید دورگلیم بافذرع و نیم دستباف تبریز نقشه گنبد امامزاده جدید دورگلیم بافذرع و نیم دستباف تبریز نقشه گنبد امامزاده جدید دورگلیم بافذرع و نیم دستباف تبریز نقشه گنبد امامزاده جدید دورگلیم باف

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه گنبد امامزاده جدید دورگلیم باف

فروخته شده

کد فرش : 31195
محل بافت : تبریز
عرض : 103 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد امامزاده دور گلیم باف
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه جدید گنبد امامزاده گل ابریشم دور گلیم دار