ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک میرمهدی طرح محرابیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک میرمهدی طرح محرابیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک میرمهدی طرح محرابیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک میرمهدی طرح محرابیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک میرمهدی طرح محرابی

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک میرمهدی طرح محرابی

فروخته شده

کد فرش : 31197
محل بافت : قم
عرض : 100 سانتی متر
طول : 149 سانتی متر
رج : 75
طرح : محرابی تولیدی میرمهدی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سبز
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تمام ابریشم قم نقشه محرابی مارک میرمهدی