ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک طلا کوب طرح خشتیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک طلا کوب طرح خشتیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک طلا کوب طرح خشتیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک طلا کوب طرح خشتیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک طلا کوب طرح خشتیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک طلا کوب طرح خشتی

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک طلا کوب طرح خشتی

فروخته شده

کد فرش : 31200
محل بافت : قم
عرض : 102 سانتی متر
طول : 169 سانتی متر
رج : 80
طرح : خشتی طلا کوب
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی طلا کوب نقشه خشتی ریز