تابلو فرش دستباف تبریز منظره کوچه باغ برجسته باف تابلو فرش دستباف تبریز منظره کوچه باغ برجسته باف

تابلو فرش دستباف تبریز منظره کوچه باغ برجسته باف

آماده فروش

کد فرش : 61494
محل بافت : تبریز
عرض بدون قاب 36 سانتی متر
طول بدون قاب 47 سانتی متر
عرض با قاب : 55 سانتی متر
طول با قاب : 65 سانتی متر
رج : 50
طرح : کوچه باغ قابل نژاد
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه کوچه باغ برجسته بافت گل ابریشم تولیدی قابل نژاد