تابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل بلور برجسته باف قابل نژاد تابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل بلور برجسته باف قابل نژاد

تابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل بلور برجسته باف قابل نژاد

فروخته شده

کد فرش : 61497
محل بافت : تبریز
عرض : 38 سانتی متر
طول : 47 سانتی متر
عرض با قاب : 56 سانتی متر
طول با قاب : 66 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان بلور قابل نژاد
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه گلدان بلورین گل برجسته بافت تولیدی قابل نژاد