تابلو فرش دستباف تبریز منظره جنگل و برکه چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز منظره جنگل و برکه چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز منظره جنگل و برکه چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61500
محل بافت : تبریز
عرض : 47 سانتی متر
طول : 74 سانتی متر
عرض با قاب : 69 سانتی متر
طول با قاب : 95 سانتی متر
رج : 50
طرح : جنگل و برکه
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز منظره برکه و جنگل چله و گل ابریشم پنجاه رج