تابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل  چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل  چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61505
محل بافت : تبریز
عرض : 39 سانتی متر
طول : 58 سانتی متر
عرض با قاب : 60 سانتی متر
طول با قاب : 78 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان گل سیدیان
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه گلدان گل سیدیان سردرودی چله و گل ابریشم پنجاه رج