تابلو فرش دستباف تبریز سبد گل عرضی مارک آفاق چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز سبد گل عرضی مارک آفاق چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز سبد گل عرضی مارک آفاق چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61506
محل بافت : تبریز
عرض : 46 سانتی متر
طول : 69 سانتی متر
عرض با قاب : 68 سانتی متر
طول با قاب : 89 سانتی متر
رج : 50
طرح : سبد گل عرضی آفاق
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه سبد گل عرضی چله و گل ابریشم تولیدی آفاق پنجاه رج