تابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل ستونی آنتیک تابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل ستونی آنتیک

تابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل ستونی آنتیک

فروخته شده

کد فرش : 61513
محل بافت : تبریز
عرض : 35 سانتی متر
طول : 85 سانتی متر
عرض با قاب : 53 سانتی متر
طول با قاب : 105 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان گل ستونی آنتیک
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز طرح گلدان انتیک ستونی چله و گل ابریشم پنجاه رج