تابلو فرش دستباف تبریز جام پاسارگاد چله و گل ابریشم  برجسته تابلو فرش دستباف تبریز جام پاسارگاد چله و گل ابریشم  برجسته

تابلو فرش دستباف تبریز جام پاسارگاد چله و گل ابریشم برجسته

آماده فروش

کد فرش : 61515
محل بافت : تبریز
عرض بدون قاب 36 سانتی متر
طول بدون قاب 53 سانتی متر
عرض با قاب : 54 سانتی متر
طول با قاب : 72 سانتی متر
رج : 50
طرح : جام پاسارگاد برجسته بافت تولیدی شیخی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

۱۳٬۸۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه پاسارگاد برجسته باف چله و گل ابریشم تولیدی شیخی