تابلو فرش دستباف تبریز منشور کورش برجسته باف چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز منشور کورش برجسته باف چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز منشور کورش برجسته باف چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61516
محل بافت : تبریز
عرض : 50 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
عرض با قاب : 77 سانتی متر
طول با قاب : 126 سانتی متر
رج : 50
طرح : منشور کورش کبیر برجسته باف تولیدی رجب پور
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : قهوه ای
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز طرح منشور کورش کبیر چله و گل ابریشم تولیدی رجب پور پنجاه رج