تابلو فرش دستباف تبریز منظره کوچه باغ چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز منظره کوچه باغ چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز منظره کوچه باغ چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 61530
محل بافت : تبریز
عرض بدون قاب 60 سانتی متر
طول بدون قاب 93 سانتی متر
عرض با قاب : 81 سانتی متر
طول با قاب : 113 سانتی متر
رج : 50
طرح : کوچه باغ تولیدی بیابانی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه کوچه باغ بزرگ تولیدی بیابانی چله و گل ابریشم پنجاه رج