تابلو فرش دستباف تبریز تنگ بلورین گل چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز تنگ بلورین گل چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز تنگ بلورین گل چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 61533
محل بافت : تبریز
عرض بدون قاب 59 سانتی متر
طول بدون قاب 88 سانتی متر
عرض با قاب : 79 سانتی متر
طول با قاب : 106 سانتی متر
رج : 50
طرح : تنگ بلورین گل سیدیان
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه تنگ بلورین گل چله و گل ابریشم تولیدی سیدیان سرد رودی