ذرع و چهارک گلیم شیرازی

ذرع و چهارک گلیم شیرازی

فروخته شده

کد فرش : 80216
محل بافت : شیراز
عرض : 70 سانتی متر
طول : 96 سانتی متر
رج : 0
طرح : شانه
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : سبز
رنگ حاشیه : قهوه ای
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 1 کیلوگرم

ذرع و چارک تمام پشم رنگ گیاهی