تابلو فرش دستباف تبریز سبد گل عمودی چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز سبد گل عمودی چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز سبد گل عمودی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61546
محل بافت : تبریز
عرض : 57 سانتی متر
طول : 75 سانتی متر
عرض با قاب : 77 سانتی متر
طول با قاب : 99 سانتی متر
رج : 50
طرح : سبد گل عمودی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه سبد گل عمودی چله و گل ابریشم پنجاه رج