تابلو فرش دستباف تبریز پارچ پر از گل چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز پارچ پر از گل چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز پارچ پر از گل چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 61550
محل بافت : تبریز
عرض بدون قاب 41 سانتی متر
طول بدون قاب 64 سانتی متر
عرض با قاب : 58 سانتی متر
طول با قاب : 83 سانتی متر
رج : 50
طرح : پارچ پر از گل
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه پارچ پر از گل چله و گل ابریشم پنجاه رج