تابلو فرش دستباف تبریز گلدان لیوانی ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز گلدان لیوانی ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز گلدان لیوانی ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 61557
محل بافت : تبریز
عرض بدون قاب 44 سانتی متر
طول بدون قاب 60 سانتی متر
عرض با قاب : 64 سانتی متر
طول با قاب : 82 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان گل لیوانی
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

۱۶٬۸۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه گلدان لیوانی چله و گل ابریشم