تابلو فرش دستباف تبریز گلدان لاله سفید چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز گلدان لاله سفید چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز گلدان لاله سفید چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61558
محل بافت : تبریز
عرض : 40 سانتی متر
طول : 61 سانتی متر
عرض با قاب : 60 سانتی متر
طول با قاب : 82 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان سفید لاله
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز گلدان گل لاله سفید چله و گل ابریشم پنجاه رج