تابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل سنگی ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل سنگی ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل سنگی ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61570
محل بافت : تبریز
عرض : 48 سانتی متر
طول : 71 سانتی متر
عرض با قاب : 69 سانتی متر
طول با قاب : 93 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان گل سنگی تولیدی روفه گر
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه گلدان گل سنگی چله و گل ابریشم پنجاه رج تولیدی روفه گر حق