جفت نه متری دستباف تبریز طرح جدید خیابانی شصت رج جفت نه متری دستباف تبریز طرح جدید خیابانی شصت رج جفت نه متری دستباف تبریز طرح جدید خیابانی شصت رج جفت نه متری دستباف تبریز طرح جدید خیابانی شصت رج جفت نه متری دستباف تبریز طرح جدید خیابانی شصت رج جفت نه متری دستباف تبریز طرح جدید خیابانی شصت رج جفت نه متری دستباف تبریز طرح جدید خیابانی شصت رج

جفت نه متری دستباف تبریز طرح جدید خیابانی شصت رج

فروخته شده

کد فرش : 41144
محل بافت : تبریز
عرض : 250 سانتی متر
طول : 370 سانتی متر
رج : 60
طرح : خیابانی جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 55 کیلوگرم

جفته نه متری دستبافت تبریز نقشه جدید خیابانی چله و گل ابریشم شصت رج واقعی