ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک طلاکوب طرح محرابیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک طلاکوب طرح محرابیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک طلاکوب طرح محرابیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک طلاکوب طرح محرابیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک طلاکوب طرح محرابی

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک طلاکوب طرح محرابی

فروخته شده

کد فرش : 31208
محل بافت : قم
عرض : 99 سانتی متر
طول : 147 سانتی متر
رج : 80
طرح : محرابی طلاکوب
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سبز روشن
رنگ حاشیه : سبز تیره
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم تولیدی طلاکوب هشتاد رج طزح محرابی هشتاد رج