تابلو فرش دستباف تبریز گل و ماه چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز گل و ماه چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز گل و ماه چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61591
محل بافت : تبریز
عرض : 40 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
عرض با قاب : 61 سانتی متر
طول با قاب : 77 سانتی متر
رج : 50
طرح : گل و ماه
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه جدید گل و ماه چله و گل ابریشم پنجاه رج واقعی