تابلو فرش دستباف تبریز طرح وان یکاد جل جلاله برجسته باف گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح وان یکاد جل جلاله برجسته باف گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61604
محل بافت : تبریز
عرض : 59 سانتی متر
طول : 74 سانتی متر
عرض با قاب : 80 سانتی متر
طول با قاب : 93 سانتی متر
رج : 50
طرح : وان یکاد جل جلاله برجسته
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : گل بهی
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه وان یکاد جل جلاله برجسته بافت و گل ابریشم پنجاه رج