قالیچه دستباف تبریز طرح جدید نوینفر چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید نوینفر چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید نوینفر چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید نوینفر چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید نوینفر چله و گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح جدید نوینفر چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22384
محل بافت : تبریز
عرض : 149 سانتی متر
طول : 201 سانتی متر
رج : 50
طرح : نوینفر جدید
ابریشم : 55 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز طرح جدید نوینفر چله و گل ابریشم پنجاه رج