جفت قالیچه دستباف تبریز طرح خطیبی چله و دو کف ابریشمجفت قالیچه دستباف تبریز طرح خطیبی چله و دو کف ابریشمجفت قالیچه دستباف تبریز طرح خطیبی چله و دو کف ابریشمجفت قالیچه دستباف تبریز طرح خطیبی چله و دو کف ابریشم

جفت قالیچه دستباف تبریز طرح خطیبی چله و دو کف ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22388
محل بافت : تبریز
عرض : 150 سانتی متر
طول : 204 سانتی متر
رج : 52
طرح : خطیبی دو کف ابریشم
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

جفت قالیچه دستبافت تبریز طرح جدید خطیبی کف متن و حاشیه و چله و گل ابریشم