شش متری دستباف تبریز نقشه جدیدسالاری چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز نقشه جدیدسالاری چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز نقشه جدیدسالاری چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز نقشه جدیدسالاری چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز نقشه جدیدسالاری چله و گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز نقشه جدیدسالاری چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 11027
محل بافت : تبریز
عرض : 201 سانتی متر
طول : 305 سانتی متر
رج : 60
طرح : سالاری جدید دو متن
ابریشم : 55 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز نقشه جدید سالاری دو متن شصت رج واقعی چله و گل ابریشم