ذرع و نیم دستباف تمام پشم بلوچ طرح مینا خانی هندسیذرع و نیم دستباف تمام پشم بلوچ طرح مینا خانی هندسیذرع و نیم دستباف تمام پشم بلوچ طرح مینا خانی هندسیذرع و نیم دستباف تمام پشم بلوچ طرح مینا خانی هندسی

ذرع و نیم دستباف تمام پشم بلوچ طرح مینا خانی هندسی

فروخته شده

کد فرش : 31220
محل بافت : خراسان شمالی
عرض : 92 سانتی متر
طول : 146 سانتی متر
رج : 45
طرح : میناخانی هندسی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تمام پشم خراسان شمالی طرح مینا خانی هندسی