قالیچه دستباف تمام پشم بلوچ طرح هندسی ریزبافقالیچه دستباف تمام پشم بلوچ طرح هندسی ریزبافقالیچه دستباف تمام پشم بلوچ طرح هندسی ریزبافقالیچه دستباف تمام پشم بلوچ طرح هندسی ریزباف

قالیچه دستباف تمام پشم بلوچ طرح هندسی ریزباف

فروخته شده

کد فرش : 22399
محل بافت : خراسان شمالی
عرض : 132 سانتی متر
طول : 175 سانتی متر
رج : 55
طرح : هندسی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : شتری
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : پشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه دستبافت تمام پشم بافت خراسان شمالی بافت خوب