قالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج

قالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج

آماده فروش

کد فرش : 22404
محل بافت : تبریز
عرض : 156 سانتی متر
طول : 209 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : موشی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه هریس گل ابریشم پنجاه رج