قالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی رضایی نقشه اسحاقی اعلا بافقالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی رضایی نقشه اسحاقی اعلا بافقالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی رضایی نقشه اسحاقی اعلا بافقالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی رضایی نقشه اسحاقی اعلا بافقالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی رضایی نقشه اسحاقی اعلا بافقالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی رضایی نقشه اسحاقی اعلا باف

قالیچه دستباف تمام ابریشم قم تولیدی رضایی نقشه اسحاقی اعلا باف

فروخته شده

کد فرش : 22408
محل بافت : قم
عرض : 138 سانتی متر
طول : 212 سانتی متر
رج : 80
طرح : درختی یکطرفه گل ریز اسحاقی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : بنفش
رنگ حاشیه : فیروزه ای و لاکی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

قالیچه دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی امیر رضایی نقشه اسحاقی هشتاد رج