قالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح ذوالانواریقالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح ذوالانواریقالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح ذوالانواریقالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح ذوالانواری

قالیچه دستباف گبه قشقایی تمام پشم دستریس طرح ذوالانواری

آماده فروش

کد فرش : 22413
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 150 سانتی متر
طول : 217 سانتی متر
رج : 40
طرح : ذوالانواری
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 12 کیلوگرم

۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه سه متری دستباف گبه ریز بافت قشقایی با نقشه ذوالانواری پشم دستریس و رنگ گیاهی