قالیچه دستباف بختیاری طرح خشتی  اصیل رنگ گیاهیقالیچه دستباف بختیاری طرح خشتی  اصیل رنگ گیاهیقالیچه دستباف بختیاری طرح خشتی  اصیل رنگ گیاهیقالیچه دستباف بختیاری طرح خشتی  اصیل رنگ گیاهی

قالیچه دستباف بختیاری طرح خشتی اصیل رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 22417
محل بافت : چهار محال بختیاری
عرض : 135 سانتی متر
طول : 211 سانتی متر
رج : 40
طرح : خشت اصیل
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 12 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت چهار محال بختیاری نقشه خشت اصیل رنگ آمیزی گیاهی