قالیچه دستباف قم چله و گل ابریشم طرح لچک ترنج اصفهان شصت رج قالیچه دستباف قم چله و گل ابریشم طرح لچک ترنج اصفهان شصت رج قالیچه دستباف قم چله و گل ابریشم طرح لچک ترنج اصفهان شصت رج قالیچه دستباف قم چله و گل ابریشم طرح لچک ترنج اصفهان شصت رج

قالیچه دستباف قم چله و گل ابریشم طرح لچک ترنج اصفهان شصت رج

فروخته شده

کد فرش : 22418
محل بافت : قم
عرض : 137 سانتی متر
طول : 196 سانتی متر
رج : 60
طرح : لچک ترنج اصفهان
ابریشم : 40 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 9 کیلوگرم

قالیچه دستبافت سه متری کرک و ابریشم قم شصت رج نقشه اصفهان اعلا باف