ذرع و چهارک دستباف تمام پشم گبه قشقایی کف سادهذرع و چهارک دستباف تمام پشم گبه قشقایی کف سادهذرع و چهارک دستباف تمام پشم گبه قشقایی کف سادهذرع و چهارک دستباف تمام پشم گبه قشقایی کف ساده

ذرع و چهارک دستباف تمام پشم گبه قشقایی کف ساده

آماده فروش

کد فرش : 41161
محل بافت : قشقایی
عرض : 87 سانتی متر
طول : 123 سانتی متر
رج : 30
طرح : کف ساده
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : خاکستری
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 7 کیلوگرم

۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و چهارک دستبافت گبه شیرازی پشم دستریس رنگ گیاهی