پرده ای دستباف بختیاری خشت بزرگ پشم دستریس و رنگ گیاهیپرده ای دستباف بختیاری خشت بزرگ پشم دستریس و رنگ گیاهیپرده ای دستباف بختیاری خشت بزرگ پشم دستریس و رنگ گیاهیپرده ای دستباف بختیاری خشت بزرگ پشم دستریس و رنگ گیاهی

پرده ای دستباف بختیاری خشت بزرگ پشم دستریس و رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 41168
محل بافت : چهار محال بختیاری
عرض : 162 سانتی متر
طول : 235 سانتی متر
رج : 40
طرح : خشت بزرگ
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 15 کیلوگرم

پرده ای دستبافت چهار محال بختیاری نقشه خشت بزرگ اصیل پشم دستریس رنگ گیاهی