پرده ای دستباف بختیاری خشت گل کتیبه دار پشم دستریس و رنگ گیاهیپرده ای دستباف بختیاری خشت گل کتیبه دار پشم دستریس و رنگ گیاهیپرده ای دستباف بختیاری خشت گل کتیبه دار پشم دستریس و رنگ گیاهیپرده ای دستباف بختیاری خشت گل کتیبه دار پشم دستریس و رنگ گیاهی

پرده ای دستباف بختیاری خشت گل کتیبه دار پشم دستریس و رنگ گیاهی

آماده فروش

کد فرش : 41172
محل بافت : چهار محال بختیاری
عرض : 170 سانتی متر
طول : 246 سانتی متر
رج : 40
طرح : خشت گل کتیبه دار
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

۱۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

پرده ای دستبافت چهار محال بختیاری رنگ آمیزی گیاهی نقشه خشت گل کتیبه دار