سر انداز گبه قشقایی نقشه رنگین کمانی تمام پشم دستریس سر انداز گبه قشقایی نقشه رنگین کمانی تمام پشم دستریس سر انداز گبه قشقایی نقشه رنگین کمانی تمام پشم دستریس سر انداز گبه قشقایی نقشه رنگین کمانی تمام پشم دستریس

سر انداز گبه قشقایی نقشه رنگین کمانی تمام پشم دستریس

فروخته شده

کد فرش : 41174
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 116 سانتی متر
طول : 208 سانتی متر
رج : 30
طرح : رنگین کمانی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 8 کیلوگرم

سر انداز گبه قشقایی شیراز طرح رنگین کمانی تمام پشم دستریس و رنگ آمیزی گیاهی