تابلو فرش دستباف تبریز گلدان چینی روی فرش تابلو فرش دستباف تبریز گلدان چینی روی فرش

تابلو فرش دستباف تبریز گلدان چینی روی فرش

آماده فروش

کد فرش : 61630
محل بافت : تبریز
عرض بدون قاب 44 سانتی متر
طول بدون قاب 59 سانتی متر
عرض با قاب : 60 سانتی متر
طول با قاب : 76 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان چینی گل روی فرش
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه گلدان گل چینی گل ابریشم