پرده ای دستباف بختیاری طرح گل رز سراسری رنگ گیاهیپرده ای دستباف بختیاری طرح گل رز سراسری رنگ گیاهیپرده ای دستباف بختیاری طرح گل رز سراسری رنگ گیاهیپرده ای دستباف بختیاری طرح گل رز سراسری رنگ گیاهیپرده ای دستباف بختیاری طرح گل رز سراسری رنگ گیاهی

پرده ای دستباف بختیاری طرح گل رز سراسری رنگ گیاهی

آماده فروش

کد فرش : 41176
محل بافت : چهار محال بختیاری
عرض : 161 سانتی متر
طول : 234 سانتی متر
رج : 40
طرح : گل رز سراسری
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 15 کیلوگرم

۱۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

پرده ای دستبافت چهار محال بختیاری نقشه گل رز سراسری رنگ گیاهی استاد باف