شش متری دستباف کرک و ابریشم قم لچک ترنج گل فرنگ اعلا بافشش متری دستباف کرک و ابریشم قم لچک ترنج گل فرنگ اعلا بافشش متری دستباف کرک و ابریشم قم لچک ترنج گل فرنگ اعلا بافشش متری دستباف کرک و ابریشم قم لچک ترنج گل فرنگ اعلا بافشش متری دستباف کرک و ابریشم قم لچک ترنج گل فرنگ اعلا بافشش متری دستباف کرک و ابریشم قم لچک ترنج گل فرنگ اعلا باف

شش متری دستباف کرک و ابریشم قم لچک ترنج گل فرنگ اعلا باف

فروخته شده

کد فرش : 11045
محل بافت : قم
عرض : 225 سانتی متر
طول : 305 سانتی متر
رج : 50
طرح : لچک ترنج گل فرنگ
ابریشم : 20 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 22 کیلوگرم

شش متری دستبافت قم نقشه لچک ترنج گل فرنگ گل ابریشم پنجاه رج