قالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج

قالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج

آماده فروش

کد فرش : 22430
محل بافت : تبریز
عرض : 153 سانتی متر
طول : 214 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه هریس گل ابریشم