شش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم دست دوم سالمشش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم دست دوم سالمشش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم دست دوم سالمشش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم دست دوم سالم

شش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم دست دوم سالم

دست دوم

کد فرش : 11041
محل بافت : تبریز
عرض : 206 سانتی متر
طول : 308 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

شش متری دستبافت تبریز نقشه هریس گل ابریشم پنجاه رج دست دوم در حد نو